Najbardziej tradycyjnym, choć stale unowocześnianym sposobem obróbki metali jest obróbka plastyczna. Polega ona na wywieraniu różnego rodzaju przyrządami nacisku na materiał z siłą przekraczającą granicę jego plastyczności. W wyniku tego działania dochodzi do trwałej modyfikacji kształtu, struktury obiektu.
Dziś podstawowymi metodami obróbki plastycznej w zakresie formowania brył są kucie, walcowanie, wyciskanie, tłoczenie i ciągnienie. Jeśli chodzi o kształtowanie blach, w ramach obróbki plastycznej wykonuje się cięcie, gięcie, formowanie elektrodynamiczne, walcowanie.

Obróbka plastyczna poprawia własności mechaniczne przedmiotu, daje możliwość formowania skomplikowanych kształtów, przy niewielkim zużyciu materiału pozwala wytwarzać wytrzymałe i sztywne przedmioty o lekkiej konstrukcji, wreszcie daje możliwość wyprodukowania precyzyjnych części zamiennych, często bez konieczności wykańczania obróbki skrawaniem.

ECAD specjalizuje się w cięciu różnego rodzaju materiałów, gięciu blach oraz spawaniu.

Usługi dotyczące obróbki plastycznej

Call Now Button