Obróbka plastyczna

Ciecie laserem - obróbka plastycznaNajbardziej tradycyjnym, choć stale unowocześnianym sposobem obróbki metali jest obróbka plastyczna. Polega ona na wywieraniu różnego rodzaju przyrządami nacisku na materiał z siłą przekraczającą granicę jego plastyczności. W wyniku tego działania dochodzi do trwałej modyfikacji kształtu, struktury obiektu.
Technologia ta znana była już 3000 lat przed naszą erą, kiedy to modelowanie materiału odbywało się głównie poprzez kucie. Dziś podstawowymi metodami obróbki plastycznej w zakresie formowania brył są kucie, walcowanie, wyciskanie, tłoczenie i ciągnienie. Jeśli chodzi o kształtowanie blach, w ramach obróbki plastycznej wykonuje się cięcie, gięcie, formowanie elektrodynamiczne, walcowanie.

Obróbka plastyczna poprawia własności mechaniczne przedmiotu, daje możliwość formowania skomplikowanych kształtów, przy niewielkim zużyciu materiału pozwala wytwarzać wytrzymałe i sztywne przedmioty o lekkiej konstrukcji, wreszcie daje możliwość wyprodukowania precyzyjnych części zamiennych, często bez konieczności wykańczania obróbki skrawaniem.

ECAD specjalizuje się w cięciu różnego rodzaju materiałów, gięciu blach oraz spawaniu.

Usługi dotyczące obróbki plastycznej